O nás   Kontakt   Články   Cenníky    Akcie    Referencie    E-mail    Burza - Inzeráty   
  Prihlásenie:
      
  Meno:   
  Heslo:   
   
  Registrácia  
  Zabudli ste heslo ?  
   
  Chladenie:
  O chladení  
  Chladenie mlieka  
  Chladiace boxy  
  Výrobníky ľadovej vody  
  Katalóg náhradných dielov  
     
  Dojenie:
 
 
  O dojení  
  Dojenie pre kravy  
  Dojenie pre ovce  
  Katalóg náhradných dielov  
     
  Klimatizácie:
 
 
  O klimatizáciách  
  Artel  
  Toshiba  
  Xideko  
  Splendid  
  Haier  
 
  Pálenice:
 
 
  O páleniciach  
 
  Ponúkané služby:
 
  Opravy  
  Inštalácie  
 

 Popis chladiacich zariadení na mlieko:

 
Nami ponúkané chladiace zariadenia na mlieko odoberajú teplo mlieku nepriamo prostredníctvom vody, ktorá obmýva vonkajšie steny  nádoby, kde je uskladnené mlieko.

Chladiace zariadenia na mlieko ponúkame v prevedení:

        - otvorené vane (typ CVN)
        - uzavreté tanky (typ CTN)
        - technologické linky na schladenie a skladovanie mlieka v silotankoch (typ SIST)
 
Otvorené vane (typ CVN)

Chladiaca vaňa na mlieko je hranatá nádoba zložená z dvojplášťovej vodnej vane izolovanej tuhým penovým polyuretánom, do ktorej je vložený na dno medený výparník chladiaceho okruhu a za horný obvod vodnej vane je zavesená vlastná úschovná nádrž – vaňa na mlieko spolu s vnútornou výbavou. Táto nádrž na mlieko je krytá odklopným vekom, na ktorom je umiestnené miešadlo s elektropohonom. Vo veku je tiež umiestnený uzatvárateľný plniaci otvor pre nadojené mlieko. Pri typoch CVN 1200 a CVN 1700 je toto veko dvojdielne a miešadlo je umiestnené na pevnom stredovom mostíku. Vaňa je vybavená výpustom s uzatváracou klapkou DN 50.

Na zadnom čele vane je umiestnený silový elektrorozvádzač, ktorý sa prepája s chladiacim agregátom a je k nemu pohyblivým prívodom pripojená ovládacia elektroskrinka.
 • Chladiaca vaňa svojím prevedením spĺňa predpisy európskej normy ISO 5708

 • Mlieko je schladzované v nerezovej nádobe pri dodržaní platných hygienických predpisov

 • Rychlé a šetrné schladenie mlieka ľadovou vodou pri zachovaní najvyššej kvality nadojeného mlieka

 • Automatický priebeh chladenia s kontrolou

 • Výpust je osadený nerezovou klapkou so zaistením polohy a poistnou záslepkou

 • Ovládanie a riadenie prevádzky je pomocou ovládacej elektroskrinky umiestnenej na stene mliečnice

 • Jednoduché otváranie víka vane, ktoré je istené plynovými teleskopickými vzperami

 • Úspora prevádzkových nákladov pri nastavení akumulácie chladu na dobu s lacnejšou tarifou elektrickej energie

Chladiaca sústava je konštruovaná a plnená ekologickým chladivom R407C zo skupiny HFKW bez obsahu chlóru
Chladiaca vaňa Objem (litre) Počet pôdojov Rozmery (mm) Hmotnosť vane (kg) Množstvo chladiacej vody (litre) Prevádzková hmotnosť (kg) Akumulácia chladu max. (kW) Počet CHKJ (ks) Menovitý elektrický príkon (kW)
Typ CVN     L B H        
300 / 2 300 2 1 525 900 1 262 167 150 617 5,94 1 1,60
600 / 2 600 2 2 295 900 1 262 289 300 1 189 9,11 1 1,85
900 / 2 900 2 2 360 1 300 1 295 310 450 1 660 15,06 1 2,30
1200 / 2 1 200 2 2 190 1 800 1 380 400 625 2 225 18,61 1 3,35
1700 / 2 1 700 2 2 814 1 800 1 450 485 750 2 935 25,28 1 4,15

 

Uzavreté tanky (typ CTN)

Chladiaca nádrž je zložená z dvojplášťovej vodnej vane izolovanej tuhým penovým polyuretánom, do ktorej je vložený na dno medený výparník chladiaceho okruhu a za horný obvod vodnej vane je zavesený vlastný úchovný tank oválneho prierezu. Tento tank je vo vrchnej časti izolovaný, vybavený odklopným víkom s napúšťacím otvorom. V strede vrchnej časti tanku je osadené miešadlo s elektropohonom. Tank je vybavený výpustom s uzatváracou klapkou DN 50. Nádrž je vybavená automatickým dezinfekčným zariadením, bezpečnostným rebríkom, elektoovládacím rozvádzačom.

 • Chladiaca nádrž svojím prevedením spĺňa predpisy európskej normy ISO 5708

 • Mlieko je schladzované v nerezovej nádrži pri dodržaní platných hygienických predpisov

 • Rychlé a šetrné schladenie mlieka ľadovou vodou pri zachovaní najvyššej kvality nadojeného mlieka

 • Schladenie mlieka bez namŕzania mlieka na steny nádrže 

 • Automatický priebeh chladenia s elektronickou ako i vizuálnou kontrolou a signalizáciou odchýlky od zvoleného programu

 • Vizuálna signalizácia poruchy chladenia a sanitácie

 • Automatická sanitácia zohľadňuje slabší alebo vyšší tlak vo vodovodnom rozvode

 • Automatická sanitácia celého tanku vrátane výpustu a uzatváracej klapky

 • Jednoduché ovládanie a riadenie prevádzky priamo na tanku

 • Tank je konštruovaný tak, že môže byť umiestnený až pri stene v rohu mliečnice

 • Jednoduché otváranie víka nádrže s jeho vedením pri odklopení

 • Úsporný režim pri uskladnení menšieho množstva mlieka (vďaka štvorstupňovej regulácii akumulácie chladu

 • Ovládanie a riadenie prevádzky je pomocou ovládacej elektroskrinky umiestnenej na stene mliečnice

 • Jednoduché otváranie víka vane, ktoré je istené plynovými teleskopickými vzperami

 • Tank je osadený vzdušníkom so svetlosťou DN100, čo umožňuje použiť výkonnejšie odsávanie mlieka pri odvoze

 • Úspora prevádzkových nákladov pri nastavení akumulácie chladu na dobu s lacnejšou tarifou elektrickej energie

Chladiaca sústava je konštruovaná a plnená ekologickým chladivom R407C zo skupiny HFKW bez obsahu chlóru

Chladiaci tank Objem (litre) Počet pôdojov Rozmery (mm) Hmotnosť tanku (kg) Množstvo chladiacej vody (litre) Prevádzková hmotnosť (kg) Akumulácia chladu max. (kW) Počet CHKJ (ks) Menovitý elektrický príkon (kW)
Typ CTN     A B C            
1400 / 2 1 400 2 2 432 1 312 1 915 435 520 2 355 21,16 1 7,9
1400 / 4   4 2 432 1 312 1 915 420 360 2 180 10,58 1 6,8
1800 / 2 1 800 2 2 900 1 312 1 915 490 650 2 940 27,78 1 8,3
1800 / 4   4 2 900 1 312 1 915 470 450 2 720 13,89 1 7,1
2500 / 2 2 500 2 2 340 1 812 2 325 590 940 4 030 37,38 1 11,5
2500 / 4   4 2 340 1 812 2 325 560 510 3 570 18,69 1 9,0
3500 / 2 3 500 2 2 964 1 812 2 325 810 1 330 5 640 52,10 1 12,7
3500 / 4   4 2 964 1 812 2 325 765 750 5 015 26,05 1 10,5
5000 / 2 5 000 2 3 855 1 812 2 325 1 005 1 930 7 935 74,04 2 16,0
5000 / 4   4 3 855 1 812 2 325 945 1 140 7 085 37,02 1 11,5
6500 / 2 6 500 2 4 786 1 812 2 325 1 260 2 550 10 310 100,56 2 19,0
6500 / 4   4 4 786 1 812 2 325 1 185 1 480 9 165 50,28 1 12,7
Technologické linky na schladenie a skladovanie mlieka v silotankoch (typ SIST)

Táto technologická linka si zachováva a naviac ešte zvýrazňuje všetky prednosti nepriameho spôsobu chladenia  a vplyvom toho faktu, že mlieko je skladované a uchovávane na nastavenej skladovacej teplote v tanku, ktorý je umiestnený mimo klasickú mliečnicu sú získavané ďalšie nezanedbateľné úspory:

 • Vplyvom okamžitého schladenia sú dosahované trvalo vynikajúce mikrobiálne parametre dodávaného mlieka a je možné bezproblémové miešanie jednotlivých nádojov, pretože vždy miešame studené mlieko so studeným !!!

 • Radikálne zníženie stavebných nákladov na priestory mliečnice a strojovne vplyvom podstatne menšieho nutného obostavaného priestoru oproti inštalácii napr. 4 kusov klasických chladiacich tankov CTN 6500.

 • Doskový chladič mlieka pri správnom prevádzaní sanitácie dojacích a dopravných okruhov stačí rozoberať za účelom vyčistenia drobných mechanických nečistôt a chemických usadenín na chladiacich plochách jedenkrát za 12 – 15 mesiacov prevádzky.

 • Podstatným spôsobom sa znižuje množstvo eventuálnych poruchových miest celej chladiacej linky ( len jedno miešadlo, jedno sanitačné čerpadlo, jedno obehové čerpadlo na dochladzovanie tanku, jeden riadiaci rozvádzač na tanku atď.).

 • Automatická sanitácia skladovacieho tanku vybavená dávkovacími čerpadlami sanitačných prostriedkov výrazným spôsobom znižuje spotrebu týchto prostriedkov, spotrebu teplej i studenej vody a v neposlednom rade i spotrebu elektrickej energie. Pri sanitáci tanku je nutný elektrický príkon len cca 15 kW . Spotreba vody pre sanitáciu skladovacieho tanku SIST 25.D o objeme 25.000 litrov je na úrovni spotreby vody pri chladiacom tanku CTN 6500 o obsahu 6500 litrov ( na jednu náplň sanitačnej vody postačuje  len 75 litrov ). 

 • Vlastná účinnosť sanitácie je vplyvom použitia tlakovej rotačnej rozstrekovacej hlavice umiestnenej pod horným vekom skladovacieho tanku podstatne lepšia než u ležatých chladiacich tankov.

 • Mlieko je do skladovacieho tanku plnené cez spätnú klapku spodným výpustom veľmi šetrne, nedochádza teda k jeho voľnému pádu a triešteniu tukových substancií mlieka a tým má vyššiu kvalitu pre mliekarenské spracovanie.

 • Meranie obsahu mlieka prietokovým meračom s vyhodnocovacou jednotkou, ktorá udáva priamo obsah v litroch.

 • Vysoko účinné vyprázdnenie všetkých dopravných ciest mlieka pomocou sterilného tlakového vzduchu, kedy sa takmer všetko mlieko dostáva bez strát až priamo do skladovacieho tanku.

 • Samozrejmosťou je využitie odpadného tepla z chladenia mlieka k ohrevu úžitkovej vody – dosažiteľná teplota je až 55°C.

 • Celá chladiaca a skladovacia linka podľa prevádzaných energetických meraní dosahuje zníženie mernej spotreby elektrickej energie o 15 – 20 % v porovnaní s mernou spotrebou u klasických chladiacich tankov.