O nás   Kontakt   Články   Cenníky    Akcie    Referencie    E-mail    Burza - Inzeráty   
  Prihlásenie:
      
  Meno:   
  Heslo:   
   
  Registrácia  
  Zabudli ste heslo ?  
   
  Chladenie:
  O chladení  
  Chladenie mlieka  
  Chladiace boxy  
  Výrobníky ľadovej vody  
  Katalóg náhradných dielov  
     
  Dojenie:
 
 
  O dojení  
  Dojenie pre kravy  
  Dojenie pre ovce  
  Katalóg náhradných dielov  
     
  Klimatizácie:
 
 
  O klimatizáciách  
  Artel  
  Toshiba  
  Xideko  
  Splendid  
  Haier  
 
  Pálenice:
 
 
  O páleniciach  
 
  Ponúkané služby:
 
  Opravy  
  Inštalácie  
 
  

 Pestovateľská pálenica:

 
     Jednou z možností hospodárneho využitia ovocia, prípadne iných prírodných produktov je výroba destilátov. Nami ponúkané destilačné súpravy dávajú svojím konštrukčným riešením možnosť zachovať charakteristickú arómu pôvodných ovocných surovín vo forme ušľachtilého destilátu.
 
      Destilačná súprava sa skladá z destilačného a rektifikačného kotla, vybaveným deflegmátorom a chladičom destilátu. Destilát vyteká z chladiča cez kontrolnú epruvetu, ktorá dáva možnosť priebežnej kontroly liehovitosti. Súpravu dopĺňa dvojdielna predlohová nádrž vybavená v oboch častiach stavoznakmi.V destilačnom kotly zabudované miešadlo sa prispôsobuje tvaru dna. Miešadlo je poháňané elektromotorom s prevodovou skriňou. Pre núdzovú obsluhu miešadla je zariadenie vybavené kľukou. Plnenie kvasu sa prevádza otvorom vo víku destilačného kotla. Pre vypúšťanie zbytkov je kotol vybavený pri dne hrdlom s ručným uzáverom. Plnenie rektifikačného kotla je prevedené pevným potrubím.
 
     Všetky časti destilačnej súpravy, ktoré sa dostávajú do styku so spracovávaným kvasom alebo s destilátom sú z medi alebo z nerezovej ocele. Pálenice sa dodávajú v prevedení pre priame kúrenie alebo pre kúrenie parou.
 
     Destilačné súpravy na priame kúrenie sa dodávajú vo veľkostiach destilačného kotla 300, 600 a 1200 litrov. Tieto zariadenia je možné dodať v prevedení na zabudovanie do vymurovanej pece alebo v prevedení s plynovými horákmi a kovovou kotlinou.
     Destilačné súpravy pre kúrenie parou je možné dodať vo veľkostiach destilačného kotla 480 a 1200 litrov.
 
II.Technické parametre.
 
Z jedného destilačného cyklu je možné získať nasledujúce množstvo destilátu:
Pálenica na priame kúrenie:
Destilačný kotol Rektifikačný kotol Surový lieh Lieh po rektifikácii
1 200 l 600 l 50 l 40 l
600 l 300 l 28 l 24 l
300 l 150 l 14 l 12 l
Pálenica na kúrenie parou:
Destilačný kotol Rektifikačný kotol Surový lieh Lieh po rektifikácii
1 200 l 500 l 50 l 40 l
480 l 220 l 23 l 19 l
     Uvedené množstvo destilátu závisí na kvalite suroviny, kvalite kvasu a umení destilatéra. Množstvo destilátu je závislé na dosahovanej koncentrácii. Doba destilácie podľa druhu kvasu je pri náplniach kotla 2 - 3 hodiny. Docielená koncentrácia destilátu je 50 - 75 %.
 
Stručný technologický postup pestovateľského pálenia ovocných destilátov
 
Kvasenie
     Ovocie má na svojom povrchu obvykle potrebné množstvo kvasiniek. Pre zrýchlenie rozkvasu a k docieleniu zdravého kvasenia je vhodné používať čistých kultúr kvasiniek. Čistá kultúra sa pripraví predom a na rozkvas sa používa 2 - 5 % čistej kultúry.
Behom asi 24 hodín sa dostavia prvé známky kvasenia a po 5 - 6 dňoch začína hlavné kvasenie. Doba kvasenia je rôzna a závislá na teplote kvasu, na kyslosti, cukornatosti a druhu ovocia.
 
     Pri studenom vedení kvasu sa dostávajú veľmi akostné pálenky, jemne aromatické, jemnej chuti, avšak doba kvasenia sa predlžuje na 2 - 3 mesiace.
 
     Kvasenie je skončené, keď z kvasnej kade neuniká oxid uhličitý. Po skončení kvasenia sa má kvas včas destilovať, aby sa zamedzilo stratám alkoholu a octovému kvaseniu. K destilácii je nutné pristúpiť skôr než dôjde k prepadnutiu pokrývky.
  
Destilácia
     Kvasy sa najskôr destilujú v surovinovom kotly, ktorý je vybavený miešadlom, zberačom pár a deflegmátorom. Je vykurovaný priamo ohňom alebo parou. Pripúšťa sa čiastočné pasírovanie kvasu. Surovinový (destilačný) kotol sa naplní asi do 2/3 až 4/5 objemu, uzavrie sa plniaci otvor a silne sa zahrieva, aby sa obsah v kotly čo najskôr uviedol do varu. Podľa povahy kvasu sa destiluje tak dlho, až liehomer v epruvete ukazuje 2- 3 % alkoholu.
 
Rektifikácia
     Surový lieh sa prečerpáva do rektifikačného kotla, ktorý nemá miešacie zariadenie a je vybavený deflegmátorom. Pri rektifikácii rozdeľujeme destilát na 3 frakcie: úkap, prietok (jadro) a dokap. Pri triedení jednotlivých frakcií je nutné sledovať akosť destilátu chuťovými skúškami, aby bola prvá a posledná frakcia oddelená od jadra. Nedostatočne oddelený úkap (aldehydy) spôsobuje pálčivú vôňu a zhoršuje chuť destilátu. Nakyslá chuť a nepríjemná vôňa pálenky sa objavuje pri nedostatočnom oddelení dokapu (vyššie alkoholy, estery). Rektifikovaný destilát prechádza liehovým meradlom. 
 
Zrieďovanie destilátu
     Destilát z rektifikácie ešte nie je schopný konzumácie. Má nezharmonizovaný buket a chuť. Destilát sa zharmonizuje len dlhším uskladnením. Na pitnú stupňovitosť sa riedi mäkkou vodou. Najlepšie je riedenie destilovanou vodou. Pri riedení nedestilovanou vodou sa destilát hneď alebo za niekoľko dní zakalí.
Informácie pre záujemcov o prevádzkovanie pálenice
 
Zákon umožňujúci prevádzkovanie pestovateľských páleníc
Zákon NR SR č. 289/1996 Z.z. o výrobe a obehu liehu v znení zákona č. 135/2000 Z.z. a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní.
 
Povolenie na prevádzkovanie pestovateľských páleníc vydáva
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 
Poradenstvo, projekt, dodávka, montáž a servis technológie páleníc
Pacovské strojárne ŽIAR NAD HRONOM spol. s r.o.
 
webdesign by ZamaR